ماکه هستیم

گروه پارس ترجمه با هدف ارائه خدمات ترجمه متون تخصصی الکترونیکی و بصورت غیر حضوری جهت سهولت شما مشتریان عزیز در دسترسی به بهترین خدمات ترجمه در کمترین زمان ممکن و بدون حضور فیزیکی در سال 1389 تشکیل گردید. مجموعه ما متشکل از بهترین مترجمین داخلی و خارجی در زمینه های تخصصی و غیرتخصصی که هرکدام در زمینه خود بهترین می باشند جهت ارائه خدمات ترجمه به تمام افراد در اقصی نقاط کشور می باشد. بحمدالله با توجه بازخوردهای دریافتی از شما مشتریان عزیز که حاکی از 89% رضایت از عملکرد ما بوده متوجه شده ایم که در امر رسالت خود موفق بوده ایم.