• ترجمه متون تخصصی.jpg
  • ترجمه مقالات تخصصی.jpg
  • ترجمه فوری.jpg
  • ترجمه کتاب.jpg
register.jpgثبت نام در سایت
upload.jpgآپلود فایل
cost.jpg برآورد هزینه و پیش پرداخت
  • download.jpg
  • download.jpg
تسویه و تحویل فایل

خدمات ما


ترجمه متون و مقالات تخصصی مورد نیاز دانشجویی بصورت تخصصی و عمومی

ترجمه مقالات ژورنالی و ارائه به کنفرانس های بین المللی بصورت کاملا تخصصی و تضمین شده توسط مترجم خبره درهر رشته،ترجمه کتب در کلیه رشته ها توسط مترجم متخصص رشته،ترجمه نامه و اسناد اداری بازرگانی،ترجمه وب سایت ها

ترجمه همزمان بصورت ویدیو کنفرانس و اعزام مترجم همراه جهت پروژه های ملی ، علمی ،صنعتی و همچنین کنفرانس های بین المللی

ترجمه فیلم ،کلیپ و دیگر فرمت های فایل های چند رسانه ای به زبان مقصد ، پیاده سازی صورت به متن به هر زبانی

0
0
0
0

مشتریان ما


پلن های ترجمه


طلایی

  • ترجمه فوق تخصصی توسط مترجمان خبره و حرفه ای در هررشته +دوبار بازخوانی + یکبار ویراستاری تخصصی و فنی

نقره ای

  • ترجمه تخصصی توسط مترجم کارشناس و کارشناس ارشد+دوبار باز خوانی

برنزی

  • ترجمه دانشجویی توسط مترجمان مبتدی مناسب برای پروژه های دانشجویی

زبان های قابل ترجمه