سفارش ترجمه
کلمات گمراه کننده رایج در ترجمه انگلیسی

کلمات گمراه کننده رایج در ترجمه انگلیسی

کلمات گیج کننده رایج در زبان انگلیسی

زبان انگلیسی دارای کلمات گیج کننده بسیاریست که بعضا کار را برای غیر انگلیسی زبانان مشکل می کند. این دسته از کلمات گاها شکل نوشتاری مشابهی دارند یا ممکن است بشکل مشابهی تلفظ شوند اما برخی از این کلمات با اینکه شکل نوشتاری و تلفظ یکسانی دارند اما در معنی کاملا متفاوت از یکدیگرند.کلمات گیج کننده دیگری نیز وجود دارند که شکل نوشتاری و تلفظ متفاوتی داشته اما معانی مشابهی دارند که تشخیص کلمه مناسب برای متن را مشکل می سازد. خوشبختانه در اینجا ما لیستی از این دسته کلمات را گردآوری کرده ایم که کمک شایانی به درک این جزییات به غیر انگلیسی زبانان خواهد نمود.

همچنین جهت بهبود کیفیت ترجمه های تحویلی خود پیشنهاد می شود سه پست تحویل ترجمه با کیفیت که به ترتیب بخش اول ، دوم و سوم در ذیل لینک آنها آمده ، مراجعه و مطالعه کنید:

12 نکته برای تحویل ترجمه با کیفیت (قسمت اول)

12 نکته برای تحویل ترجمه با کیفیت (قسمت دوم)

12 نکته برای تحویل ترجمه با کیفیت (قسمت سوم)

 

 A while vs. Awhile

 

A while

Awhile

معنی

یک مدت ، مدتی

معنی

زمان کوتاه ، اندکی

مثال

The baby was quiet for a while

کودک مدتی آرام بود

مثال

Sit down and stay awhile

بنشین و اندکی (اینجا) بمان

brake vs. break

 

Brake

Break

معنی

ترمز

معنی

شکستن

 

مثال

The brakes didn't work so the car crashed.

ترمز عمل نکرد و اتوموبیل تصادف کرد

مثال

break a glass

یک لیوان را بشکن

cite vs. site

 

Cite

Site

معنی

استناد کردن به ، ذکر کردن، یاد کردن

معنی

محل ، مکان

 

مثال

he was cited for his outstanding achievements.

از او بدلیل افتخارات چشمگیرش یاد شد

مثال

a good site for the school

یک مکان مناسب برای مدرسه

deer vs. dear

 

Deer

Dear

معنی

گوزن

معنی

با ارزش ، گرامی

مثال

Hunting deer is legal in many places

شکار گوزن در مکانهای بساری مجاز است

مثال

my sisters and brothers are near and dear to me

برادران و خواهرانم بمن نزدیک و برایم ارزشمندند

home vs. hone

 

Home

Hone

معنی

خانه ، صفحه اصلی یک وبسایت

معنی

با سنگ تیز کردن

مثال

deliver the package to my home

Click on 'Home' to get back to the menu.

 بسته را به خانه من برسان

روی home کلیک کن تا به منوی اصلی برگردی

مثال

hone a knife

یک چاقو را تیز کن

lead vs. led

 

Lead

Led

معنی

سرب ؛ هدایت(کردن)

معنی

هدایت کردن ، راه نشان دادن (زمان گذشته فعل lead)

مثال

They are now making pencils without lead.

He will lead us to salvation.

امروزه مداد ها را بدون سرب می سازند

او مارا به رهایی و رستگاری هدایت می کند

مثال

we led him to our chief

ما او را به سوی رییس مان هدایت کردیم

madam vs. madame

 

Madam

Madame

معنی

(خطاب مودبانه) خانم

معنی

(فرانسوی) خانم متاهل

مثال

Would you like me to take your coat, madam?

بمن اجازه می دهید پالتوی شما را ببرم خانم محترم؟

مثال

Would you like me to take your coat, Madame Lureaux?

خانم لیوقو(گوینده می داند که خانم لیوقو متاهل است) بمن اجازه می دهید پالتوی شما را ببرم؟

pole vs. poll

 

Pole

Poll

معنی

میله(گرد) ، اهل لهستان ، قطب

معنی

رای گیری ، نظر سنجی

 

مثال

He stuck the pole in the ground. Luczak is a Pole. They are at opposite poles.

او میله را در زمین فرو کرد

لوژاک لهستانیست

آنها در قطب های مخالف هستند

مثال

the results of the poll will be announced tonight

نتایج نظر سنجی امشب اعلام خواهد شد

role vs. roll

 

Role

Roll

معنی

وظیفه ، نقش (تئاتر)

معنی

غلتیدن

مثال

Mathew playes the role of a young doctor

متئو نقش یک دکتر جوان را بازی می کند

مثال

The child rolled down the hill

کودک از تپه غلتان پایین آمد

 

 

 


نظرات (1)

    نظر بدهید